Dienstenwet


Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie1.Uw advocaat en zijn kantoor


U vertrouwt u dossier toe aan mr. Winfried Horemans of mr. Els Driesen.

Beiden zijn advocaat in België, en zijn ingeschreven aan de balie van Tongeren.


Het kantoor van mr. Horemans en mr. Driesen is gevestigd te 3740 Bilzen, Op de Meer 1a.


Mr. Horemans en mr. Driesen oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van de BV AGON ADVOCATEN, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.


De zetel van het kantoor is gevestigd te 3740 Bilzen, Op de Meer 1a.

Het ondernemingsnummer van BV AGON ADVOCATEN is 0552.781.719.

Agon Advocaten is ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.


Per e-mail kan u mr. Winfried Horemans bereiken via winfried.horemans@agonadvocaten.be.

Per e-mail kan u mr. Els Driesen bereiken via els.driesen@agonadvocaten.be.


De beroepsaansprakelijkheid van mr. Winfried Horemans en mr. Els Driesen is verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies, bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II laan 9 te 1210 Brussel, voor een bedrag van 1.250.000,- euro per schadegeval. Hun aansprakelijkheid is tot dit bedrag beperkt. Hogere dekkingen zijn mogelijk mits specifieke en contractuele afspraken.


De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking in de volgende landen conform 9 van de polis: “De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door artikel 8 gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.”


Als advocaat ingeschreven aan de balie van Tongeren zijn mr. Winfried Horemans en mr. Els Driesen onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op deze link, alsook aan de reglementen van de Tongerse balie die geraadpleegd kunnen worden op deze link.2.Uw advocaat en zijn dienstverlening


U kan bij Agon Advocaten, terecht voor onder meer volgende diensten:


  • Bijstand bij onderhandelingen, verzoeningen en bemiddelingen
  • Juridisch advies
  • Bijstand en vertegenwoordiging in rechte voor alle rechtbanken


De prijzen van deze diensten zijn beschikbaar op deze website, evenals de algemene voorwaarden.


De overeenkomst die u met Agon Advocaten aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Tongeren bevoegd.3.Voor informatie of bij klachten


Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Els Driesen bereiken:

via post op het adres: Op de Meer 1A te 3740 Bilzen,

via fax op het nummer:  +32 12 21 06 64,

via e-mail op het adres: els.driesen@agonadvocaten.be,

of via telefoon op het nummer: +32 12 21 06 64.