Diensten

 

Onze rol als advocaten is adviseren en onderhandelen waar nodig en slechts procederen waar het echt moet.

 

 

Adviesverlening en overeenkomsten

 

Onze klemtoon ligt op adviesverlening en preventieve actie zodat een (potentieel) conflict van bij aanvang kan (bij)gestuurd of zelfs vermeden worden. Goede en aangepaste overeenkomsten en adviezen geven u daarbij de meeste zekerheid en dus de beste gemoedsrust.

 

 

Geschillenbeslechting

 

Agon Advocaten streeft prioritair naar oplossingen i.p.v. lang aanslepende conflicten. Oplossingen moeten daarom niet steeds gezocht worden in procedures.Blijkt een (gerechtelijke) procedure evenwel onvermijdelijk, dan gaan we met alle middelen tot het uiterste om de belangen van onze cliënt te verdedigen. Dit gebeurt steeds door het belang van de cliënt op de eerste plaats te stellen en enkel deze zaken waarin wij een behoorlijke slaagkans zien, door te zetten.

 

 

Bemiddeling

 

Mr. Driesen en mr. Horemans zijn opgeleide bemiddelaars in burgerlijke en handelszaken.

 

 

 

In volgende materies:

 

Opstellen contracten, adviezen, begeleiding en geschillenbeslechting inzake: